UW TEKST IS UW VISITEKAARTJE
-- Maak een goede eerste indruk


Als uw tekst grammaticale of taalkundige mankementen vertoont kunt u hiermee een onkundige eerste indruk wekken bij uw beoogde publiek. Daarmee creeert u gemiste kansen. Wij als taaldoktoren kunnen u helpen;

- Voor het vertalen, proeflezen en bewerken van uw Engelse en Nederlandse teksten kunt u terecht bij Taalchirurg Laura Marshall – van Eijk

- Voor het proeflezen en bewerken van uw Nederlandse teksten kunt u terecht bij Taalarts Mara KraaijenbrinkYOUR TEXTS ARE YOUR CALLING CARD
-- Leave a good first impression


If your text contains grammatical or linguistic errors, it can leave an unprofessional first impression on your intended audience and result in missed opportunities. We, as linguistic doctors, can help you with this.

- For translations, proofreading and editing of your English and Dutch texts, see Linguistic Surgeon, Laura Marshall–van Eijk

- For proofreading and editing of your Dutch texts, see Linguistic Doctor, Mara KraaijenbrinkLAURA MARSHALL
Linguistic surgeon
   
- Volledig tweetalig in woord in geschrift van zowel de Engelse als Nederlandse taal
- Dochter van Engels sprekende ouders
- Geboren en opgegroeid in Nederland
- Dochter van een specialist van de Engelse taal en liefhebber van de Engelse taal
- Enthousiaste lezer van alle genres
- Ervaring binnen een breed spectrum: muziek industrie, grafische wereld, commerciele wereld, detailhandel
- Authentic bilingual speaker and writer of the English and Dutch language
- Born to English speaking parents
- Native to The Netherlands
- Daughter of an English specialist (Secondary school teacher) / English language enthusiast
- Avid reader of all genres
- Experience of a wide variety of sectors: music industry, graphic design, commerce, retail
MARA KRAAIJENBRINK
Linguistic doctor
   
- Heeft Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht
- Volgt momenteel de Masteropleiding Taal, Mens en Maatschappij aan diezelfde Universiteit
- Is gespecialiseerd in de onderliggende structuur van taal, wat ook het oppervlak ten goede komt
- Is zeer bekend met alle facetten van de Nederlandse spelling en grammatica
- Maakt het Groot Dictee der Nederlandse Taal altijd met een bovengemiddeld resultaat
- Has studied Dutch Language and Culture at the University of Utrecht
- Is currently studying for her Masters in Language, Man and Society at the University of Utrecht
- Is specialized in the underlying structure of language, which strengthens the surface
- Is knowledgeable about all aspects of Dutch spelling and grammar
- Completes the Dictation of Dutch Language with above average results
---
Vertalingen per concept
Hiermee bedoelen wij vertalingen die meer dan één pagina bevatten, zoals: brochures, websites, verhandelingen, verslagen enz.

---
Vertalingen per pagina
Denkt u hierbij aan onder andere reklamefolders, web-pagina's, brieven, memorandums en toespraken.

---
Proeflezen
Hieronder vallen reeds door u vertaalde documenten, die wij nauwkeurig nakijken en waar nodig correcties aangeven.

---
Bewerken
Wij lezen de aangeleverde documenten aandachtig door, en brengen waar nodig wijzigingen aan met als doel het document in zijn algemeenheid te verbeteren zodat een goed samenhangend geheel ontstaat.
---
Translations per project

By this we mean translations of more than one page, such as brochures, magazines, booklets, websites, essays, reports and so forth.

--
Translations per page
This includes, for example, advertising leaflets, web pages, letters, memorandums and speeches.

--
Proofreading
Under this category fall documents already written or translated in the required language, which we scrutinize and mark for correction.

--
Editing
This service, while incorporating proofreading, also includes inserting, deleting and rearranging material in order to improve and perfect the overall cohesion and readability of the particular document.Offertes
Vertalingen >
Proeflezen >
Bewerken >
Studentenkorting >
Offerte aanvragen >


Quotes
Translations >
Proofreading >
Editing >
Student discount >
Request a quote >